Úvod

S nestabilním podložím na planetě Dedema si stále nedokážeme při našich výpravách
poradit. Podloží je nevyzpytatelné a nebezpečné. Čekáme na období “tuha”, kdy většina povrchu zatuhne tak, že je únosný i pro jízdu automatického vozítka. Naši základnu téměř neopouštíme. Dlouhý čas využíváme k laboratorním pokusům a také k zábavě. Více se o tom dozvíte v záložce Zadání 2015.